Energietransitie: 90% minder CO2 uitstoot in Valkenburg aan de Geul in 2050

Nederland is één van de 174 landen die in november 2017 met het ondertekenen van het Parijsakkoord heeft toegezegd te proberen de opwarming van de aarde onder de 2 graden te houden. Om dit doel te behalen moeten alle landen minder broeikasgassen uitstoten. Wat betekent dat voor Gemeente Valkenburg?

Op 31 januari gaf Dennis Fokkinga (Driven by Value) in het gemeentehuis een presentatie over de energietransitie die ervoor moet zorgen dat Nederland in 2050 90% minder CO2 uitstoot. Op landelijk niveau zullen maatregelen getroffen worden zoals het sluiten van kolencentrales, het stoppen van de gaswinning in Groningen, meer windmolens op zee, geen gasaansluitingen bij nieuwbouwwoningen, en het duurder maken van storten en verbranden van afval. Alle gemeentes in Nederland moeten in 2021 een plan hebben gemaakt waarin ze op wijkniveau aangeven hoe de betreffende wijk zonder gas er toch warm bij zit. Er is dus geen garantie meer van gas, maar van warmte.

In gemeente Valkenburg aan de Geul wordt jaarlijks 1,6 PetaJoule aan energie verbruikt (een PetaJoule is een 1 met 15 nullen erachter!) Dit veroorzaakt een uitstoot van 121.200 ton CO2 . Om dit te compenseren zou er een bos moeten zijn van 18x de oppervlakte van Valkenburg, dus ongeveer even groot als Zuid-Limburg. Het verbruik van 1,6 PetaJoule staat gelijk aan 30.000 huishoudens met een gemiddeld energieverbruik. Maar in Valkenburg zijn maar 7829 woningen… Een groot deel van het energieverbruik wordt veroorzaakt door klein zakelijk gebruik en voor de mobiliteit.

Door bewuster te gaan leven hebben we als gemeente ongeveer een kwart minder energie nodig. Denk hierbij aan energiezuinig bouwen, renoveren, zuinige apparaten gebruiken en duurzaam vervoer. Een kwart van de behoefte kunnen we zelf opwekken door bijvoorbeeld zonnepanelen en warmtepompen. De rest zullen we duurzaam moeten inkopen. Hierin zullen de landelijke en lokale energie infrastructuur een belangrijke rol spelen. De vraag naar energie moet immers wel hier geleverd kunnen worden over het net.

De rol van de gemeente in dit alles ligt onder andere bij bewustwording creëren, zo hebben wij in ons programma opgenomen dat het gemeentehuis energieneutraal moet worden. Een goed voorbeeld doet volgen. Daarnaast zal de gemeente haar burgers hierin moeten steunen, door bijvoorbeeld subsidies te geven voor het laten onderzoeken op welke punten je je huis energiezuiniger kunt maken.

Hoe je het ook wendt of keert, we zullen het samen moeten doen. De wereld is van iedereen en we willen dat onze kinderen er ook nog van kunnen genieten zoals wij dat doen. Wij zijn duurzaam. Zorg nu voor onze toekomst.

De presentatie is hier te bekijken.