Eetbussen in het autoluwe centrum

De fractie PGP heeft vandaag ons winkelcentrum en de parkeergarage eens goed bekeken. Het winkelcentrum heeft de beoogde uitstraling met name door de mooie gebouwen zeer zeker gekregen. Wat ons echter opviel was dat een aantal ondernemers het niet belangrijk vinden hoe hun etalage er uit ziet. Zo kijk je bij bepaalde zaken tegen grote kartonnen actiekaarten en gestapelde wasverzachter op. Dit versterkt o.i. niet de gewenste sfeer in het winkelcentrum. Wat ons gelijk tot de eerste vraag brengt; Zijn er afspraken gemaakt met ondernemers over het inrichten van etalages?

Na deze korte ‘inspectie’ zijn wij een hapje gaan eten op het Th. Dorrenplein. Wat schetst onze verbazing; het plein als wel de straten eromheen stonden vol met ‘eetbussen’. Bij navraag bleek dat vanaf donderdag tot en met zondag op het Th.Dorrenplein het ‘ Wheels ’n Bites Food festival’ plaats vindt. Een culinair evenement op wielen dat vast druk bezocht zal gaan worden. Maar dat dit evenement uitgerekend op deze locatie en in het autoluwe centrum gaat plaats vinden is voor onze fractie onbegrijpelijk.

Naar wij mogen aannemen heeft de gemeente een vergunning verleend voor al deze voertuigen om deze activiteit uit te kunnen voeren en tevens een ontheffing verleend om toegang te krijgen in het autoluwe gebied en te mogen parkeren op deze locatie. Het bevreemd ons zeer dat hiervoor toestemming is verleend daar het een totaal verkeerd beeld geeft aan onze inwoners.

Autoluw is gewenst als het onze inwoners en hun bezoekers aangaat. Zelfs met een ontheffing mag er alleen maar geladen en gelost worden en niet geparkeerd maar blijkbaar gelden deze regels niet voor commerciële evenementen. Bovendien is deze locatie met name voor dergelijke evenementen zeer ongeschikt daar deze onnodig verhoogde concurrentie opleveren voor de daar gevestigde restaurants. Er zijn in onze gemeente tenslotte genoeg locaties waar dit ‘eetfestijn’ beter had kunnen plaats vinden. Vandaar dat wij de volgende vragen willen stellen;

* Welke vergunningen zijn aangevraagd en verleend voor dit festival ?
* Welke ontheffingen zijn aangevraagd en verleend voor dit evenement?
* Is het college het met ons eens dat het organiseren van een dergelijk evenement op deze plek afbreuk doet aan het autoluwe centrum?
* Is het college het met ons eens dat dit evenement verhoogde concurrentie oplevert voor onze ondernemers?
* Zo ja; is het college bereid in de toekomst zorgvuldiger om te gaan met het verlenen van vergunningen en ontheffingen voor dit soort evenementen?