Eerste reeks van commissievergaderingen gepland

Verspreid over de komende twee weken staat de eerste reeks van gemeentelijke commissievergaderingen weer gepland. Zie voor de exacte data en agenda de volgende link.

De PGP heeft afgelopen week alle onderwerpen besproken tijdens de steunfractievergadering. In de ogen van de PGP zijn de belangrijkste punten die in de commissies ter sprake zullen komen de volgende: De subsidebijdrage aan de peuterspeelzalen, en de inkoop van de jeugdzorg. Beide stukken zullen op maandag 8 september in de Raadscommissie Sociaal Domein aan de orde komen. (zie eventueel hier en hier).

Waarom vind de PGP juist deze onderwerpen belangrijk: de kwaliteit van de peuterspeelzalen moet geborgd blijven aan de basis, zodat elk kind bij de start van zijn of haar school carrière zoveel mogelijk gelijke kansen heeft. En de wijze van inkoop van de jeugdzorg is van invloed op de jeudgzorg zoals die vanaf 1-1-15 door de gemeenten geregeld moet worden.