Eerste formele raadsvergadering nieuwe raad 7 mei 2018

In de enorm lang durende raadsbrede commissievergadering op 23 april 2018 waren veel agendapunten al uitgebreid besproken, deze raadsvergadering was dan ook een stuk korter. Al na ruim een uur sloot de burgemeester de vergadering, waarin zelfs ook nog pauze was gehouden om de vlaai te nuttigen die Bert Hardy en Bert Dauven hadden meegenomen ter ere van hun onderscheiding. Ook vanaf deze kant, proficiat heren!

Het agendapunt extra geld voor een beeld in het Kuurpark werd op verzoek van alle fracties aangehouden en voor nu van de agenda verwijderd. Reden is dat er nog diverse openstaande vragen zijn waarop de raad eerst antwoorden wil krijgen alvorens een besluit te nemen. Dit zal later dit jaar in overleg met het presidium opnieuw geagendeerd worden.

De voorgedragen burgerleden voor de commissies zijn unaniem goedgekeurd. Voor de PGP zijn dit Hub Aussems en Dinant Kamphuis voor Sociaal Domein, Colette Rasenburg en Jeanine Pluijmaekers voor SOB, Ruud Engels en Klaas Spoelstra voor EFTR. Wij wensen hen veel plezier en succes met deze belangrijke rol de komende jaren.

Rozen voor nieuwe burgerleden

Een rode roos voor de nieuwe burgerleden van de PGP.

Alle stukken en ook de geluidsfragmenten van deze vergadering zijn zoals altijd terug te lezen en te horen op de website van de gemeente. Naast een aantal hamerstukken waren er twee bespreekstukken, namelijk bestemmingsplan verblijfsrecreatie Strucht 48, welke alsnog zonder hoofdelijke stemming werd aangenomen.

Het tweede bespreekpunt was het al uitgebreid besproken bloemenplan voor het centrum waar op zich iedereen voor is, maar er vooral discussie ontstond omdat er nog geen uitstallingebeleid gemaakt is. Hierin worden normaliter regels opgenomen voor zaken zoals uithangborden en gevelbakken. PGP wilde ondernemers nu al het vertrouwen geven zodat ze aan de slag konden met het verfraaien van het centrum en dat de gevelbakken dan achteraf in het uitstallingenbeleid opgenomen zou worden. Uiteindelijk is het zo ook in het voorstel gekomen en in de raadsvergadering schaarde de hele raad zich hierachter zonder hoofdelijke stemming.

Er volgen nog een kort gesprek over dat soortgelijke initiatieven ook in andere wijken en kernen ondersteund dienen te worden door de gemeente. De discussie spitste zich toe op de financiële verdeling, niet van alle kernen en wijken kan een fiftyfifty verdeling worden verwacht, inzet en mankracht kan bijvoorbeeld ook meetellen. Wethouder Jan Vermeer stelde dat de uiteindelijke beslissing altijd in de raad ligt.

Hiermee was het einde van de vergadering bereikt.

Vanwege de verkiezingen zijn de cyclussen verkort. Dit betekent het volgende voor de komende periode: Op 14 mei aanstaande vindt een gezamenlijke SD/EFTR commissie plaats, SOB vervalt deze cyclus, op 22 mei aanstaande vindt ABA plaats en op 4 juni de eerstvolgende raadsvergadering.