Eerste digitale raadsvergadering

Op de eerste geplande raadsvergadering van 22 april 2020 waren onvoldoende (lees geen) raadsleden aanwezig en kon de burgemeester de raadsvergadering daarom niet openen. Dat was van tevoren zo afgesproken, alle raadsleden waren verzocht thuis te blijven.

Volgens de wet kan de burgemeester in zo’n situatie een nieuwe datum kiezen voor een raadsvergadering met exact dezelfde agenda. Maar voor die vergadering is vervolgens geen quorum nodig. Dat betekent dat dan niet minimaal de helft plus 1 (9 van de 17 raadsleden dus) aanwezig hoeven te zijn.

Slechts de aanwezigheid van 1 raadslid is voldoende om dan de vergadering te openen. In die vergadering zullen alleen hamerstukken behandeld worden, ofwel raadsvoorstellen waarover de vijf fracties het vooraf al eens zijn.

Deze vergadering vond plaats op donderdag 23 april om 17.00 uur. Aanwezig waren griffier Jos Pluijmen, burgemeester tevens voorzitter Jan Schrijen en raadslid Bianca Rooding-Eurlings (VVD).

De stukken staan op de website van de gemeente en de uitzending van de raadsvergadering hieronder. Vragen of opmerkingen? Mail naar info@pgpvalkenburg.nl.