Eerste commissie SOB van deze raadsperiode met nieuwe voorzitter

Op dinsdag 12 juni vond de commissievergadering Stedelijke Ontwikkeling en Beheer plaats. De eerste vergadering waar onze Colette Rasenberg en Jeanine Pluijmakers als commissielid bij aanwezig waren. En de eerste commissievergadering van Pat-Jos Huisman als raadslid. Als kers op de taart werd deze vergadering voorgezeten door onze Hilde Baaij. Zij zal van nu af aan voorzitter zijn bij de SOB vergaderingen. Ondanks wat problemen met de microfoons deed ze het super goed! Er werd meteen gebruik gemaakt van een nieuwe procedure; nadat een onderwerp waarover een burger een inspraak heeft gedaan behandeld is, krijgt deze persoon het voorrecht om hierover nog een laatste statement te maken.

Er waren twee heren die gebruik maakten van hun spreekrecht als burger. De heer Pisters kaartte de parkeerproblematiek aan die voetbalvereniging Walram ondervindt. Er zijn te weinig parkeerplekken, er is geen ruimte voor een fatsoenlijke fietsenstalling of voor de uitbreiding van de kleedruimte. Daarbij ontbreekt het bij de toegang naar het terrein aan een passende ingang. Dit alles zou volgens de heer Pisters opgelost kunnen worden door de kweektuin op het terrein van kasteel Oost niet over te dragen bij de verkoop van het landgoed maar aan de sportvereniging over te dragen.

Colette spreekt bij SOB Colette sprak namens de PGP de hoop uit dat het parkeerprobleem opgelost gaat worden. Verder zijn we erg blij met de op handen zijnde verkoop van het landgoed. Stichting Natuurmonumenten gaat het aangrenzende natuurgebied ontwikkelen. Er gaat samengewerkt worden met Radar voor het onderhoud van de moestuin waarvan de oogst gebruikt gaat worden in het restaurant van het kasteel. De wethouder gaf aan dat als de kweektuin uit het koopcontract gehaald wordt, de koop niet doorgaat. Hij wil samen met de leden van commissie SOB, en de wethouder Sport, als de plannen voor kasteel Oost concreter zijn de situatie rondom Walram bekijken. Voor nu kon hij er weinig aan veranderen. Bij de visie om van het kasteel een hotel te maken, had een aantal commissieleden vragen. Heeft Valkenburg nog een hotel nodig? Dit hotel is echter reeds opgenomen in het hotel plan van provincie Limburg, hierdoor zou het kunnen voorzien in de beoogde behoefte voor hotelkamers in Valkenburg.

De heer Smets, de tweede burger die gebruik maakte van het spreekrecht, ondervindt momenteel problemen met de nummering van zijn perceel. Het huisnummer is ingetrokken toen het nog eigendom was van de vorige eigenaar en hij kan daardoor zijn plannen niet uitvoeren. Zijn betoog is n.a.v. de “Verordening benoeming openbare ruimte” die voor deze vergadering op de agenda stond. De PGP kan zich vinden in het raadsvoorstel om de huidige verordening te vervangen door de voorgestelde, mits er een hardheidsclausule in wordt opgenomen. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om eventuele problemen op te lossen voor eigenaren die te maken hebben met de intrekkingen die misschien niet terecht waren. De wethouder zoekt uit of een dergelijke clausule opgenomen kan worden en bericht de raad over de mogelijkheden.

De PGP was benieuwd naar de stand van zaken betreffende het overleg met omwonenden van de Beatrixsingel. De wethouder gaf aan dat het overleg loopt en er gevraagd is voor extra snelheidsmetingen. Verder is er een schetsplan gemaakt van de verkeerssituatie waar ideeën op kunnen worden ingetekend. Dat klinkt als een mooie manier om burgers actief te betrekken bij besluitvorming in hun directe omgeving!

Tot slot was er de rondvraag waar de PGP gevraagd heeft naar de maatregelen die getroffen gaan worden in het kader van de modderstromen waar o.a. Terblijt een paar weken terug zo’n vreselijke last van heeft gehad. De wethouder is samen met een aantal andere partijen, waaronder het waterschap, aan het kijken naar structurele oplossingen. Voor nu zijn er dijken aangelegd en geulen gegraven. Op de vraag of het water dat opgevangen is in buffers gebruikt kan worden ten tijde van hitte legt de wethouder uit dat dit soort buffers binnen 24 uur weer leeg gelopen moeten zijn (in het riool) om een volgende bui op te kunnen vangen. Het idee om er een “Urban Waterbuffer”  van te maken vond hij interessant, maar is helaas niet mogelijk op de buffers in Terblijt.

Vanaf morgen kunt u de fragmenten van de vergadering terugluisteren op de website van de gemeente.