Eerste ALV PGP een feit op 26 augustus 2018

Aan het einde van het zomerreces stond onze eerste algemene ledenvergadering gepland. Eind 2017 is de huidige Progressieve Groene Partij ofwel PGP opgericht en statutair bij de notaris vastgelegd. Het afgelopen half jaar is er achter de achermen gesproken over hoe de vereniging verder in te richten en het resultaat hiervan stond vanmorgen op de agenda. 

Voorzitter en penningmeester“In ‘CollandB&B en meer…’ in Sibbe kwamen we samen. Gastheer Ruud Collin is tevens ons nieuwe bestuurslid en secretaris. Hij wordt vergezeld door Nelly Kuijs, Ruud Engels, Hub Aussems (tevens penningmeester) en Dinant Kamphuis als voorzitter. Alle aanwezige leden gingen unaniem akkoord met deze benoemingen.

Het huishoudelijk reglement werd kort besproken op de meest belangrijke onderwerpen. Tot slot nam de penningmeester ons mee in de huidige financiële situatie en de gewenste in de aanloop naar de volgende verkiezingen en welke stappen daarvoor genomen worden.

KascommissieNa de vergadering heeft de ter plekke ingestelde kascommissie de jaarrekening van 2017 gecontroleerd.

Al met al een ontspannen pragmatische vergadering in fijn gezelschap onder het genot van versgebakken vlaai door Bakker Edo.

Vanaf morgen start de gemeentelijke politiek weer op, binnenkort hoort u dus weer vaker van ons!