Discussie in commissie ABA over ballonnen en confetti

Maandag 17 juni 2019 vond de vierde en laatste commissie plaats in deze cyclus, de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden. Hier voerde onze fractievoorzitter Corry Fulmer het woord.

Het voorstel college betreffende informatiebeveiliging 2018 werd snel tot hamerstuk gemaakt, de discussie betrof agendapunt 7, voorstel college betreffende 1e wijziging omgevingsverordening. En dan vooral het stukje ballonnen en confetti liet verdeeldheid zien. PGP is daar heel eenduidig in, wij steunen dit initiatief van b&w van harte.

Hieronder kunt u de inbreng lezen van onze fractie hierover:

Voorzitter,

Op de eerste plaats wil ik namens de PGP uitspreken dat wij zeer blij zijn met voorliggend raadsvoorstel. Zoals alle fracties weten hebben wij een motie voorbereid om het verbod op het oplaten van ballonnen en strooien van plastic confetti in de APV op te nemen. Voorliggend raadsvoorstel geeft aan dat b&w deze gedachte breed steunt en dat juichen wij toe. Wij weten dat het CDA ook voorstander van een verbod is, omdat zij aangegeven hebben deze motie te ondersteunen en samen in te dienen. Wij zijn benieuwd hoe de andere fracties hierin staan nu blijkt dat zowel landelijke als gemeentelijke bestuurders het oplaten van ballonnen en het afschieten en strooien van confetti niet meer willen toestaan.

De gevolgen van de ballonnen en de plastic confetti voor het milieu en bijkomend dierenleed zijn bekend of zouden inmiddels bekend moeten zijn. Maar toch even ter overweging. Resten van ballonnen in de natuur zijn schadelijk omdat plastic dat in het water terecht komt niet verteert. Het valt uit elkaar in steeds kleinere stukjes die ook nog eens steeds giftiger worden. Door al die plastic deeltjes veranderen de oceanen in een plastic soep. Dieren kunnen verstrikt raken in de sierlinten en afsluiters en/of de ballonresten voor voedsel aanzien. Als zij hun buik vol hebben gegeten aan plastic is er geen ruimte meer voor voedzame voeding en verhongert het dier. Ook biologische afbreekbare ballonnen van latex rubber breken niet snel genoeg af om het eten ervan door (zee)dieren te voorkomen. Bovendien is inmiddels bekend dat een grote hoeveelheid aan plastic in ons voedsel terecht komt met alle risico’s voor onze gezondheid van dien.

Vandaar dat veel gemeenten recentelijk, naast het ontmoedigen (dat eigenlijk geen zoden aan de dijk zet) overgegaan zijn op het opnemen van een verbod in de APV. Ook VVD minister Cora van Nieuwenhuizen (Waterstaat) spoort gemeenten aan om het oplaten van ballonnen te verbieden. De reden hiervoor is dat men zich ervan bewust moet zijn dat de nadelen niet opwegen tegen de zogenaamde voordelen. Door het instellen van een verbod hoopt men enerzijds de nadelige gevolgen te voorkomen maar ook de mensen bewust te maken van het feit dat er feestelijke alternatieven zijn om de sfeer van een festiviteit/evenement te verhogen die niet schadelijk zijn voor milieu en dier.

De voorgestelde aanpassing heeft deels onze goedkeuring. We hebben alleen een vraag over de wijziging punt 4; Het is verboden om op een openbare plaats confetti te strooien. Dit vinden wij ietwat onduidelijk geformuleerd. Wordt hier ook papieren confetti onder verstaan? Zoals bekend heeft de PGP vooral bezwaar tegen het strooien/afschieten met kanonnen van plastic confetti, daar dit via het riool weer in onze rivieren belandt met alle gevolgen voor dierenleed en de toename van ‘plastic soep’ van dien. Graag een toelichting.

Wat betreft het opnemen in de omgevingsvergunning van een exploitatievergunningsstelsel voor het huisvesten van arbeidsmigranten, het uitbreiden van parkeren van reclamevoertuigen het vervangen van weg door openbare plaats voor loslopende honden. verbodsbepaling parkeren in groenvoorzieningen en kampeermiddelen te plaatsen t.b.v. recreatief nachtverblijf hiermee gaat onze fractie akkoord.

Tot zover in eerste termijn.

Op de eerstkomende raadsvergadering van maandag 1 juli zal naast alle raadsvoorstellen van deze cyclus ook de kadernota 2019 besproken wordt, begint die vergadering reeds om 12.00 uur.

De stukken nalezen en de fragmenten van de vergadering beluisteren kan op de website van de gemeente.