Commissie SOB boomt over Topparken, omgevingswet en afval

Op 28 januari 2020 stonden onder andere Topparken Résidence Valkenburg, ambitiedocument implementatie omgevingswet en tarievenwijziging milieuparken op de agenda van de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer ofwel SOB. Verder hebben we het nog over bladblazer gebruik en bomen gehad.

In Schin op Geul wil Topparken Résidence Valkenburg huisjes plaatsen op het grasveld waar voorheen camping Schoonbron was. Hiervoor is een bestemmingsplanwijziging nodig en dus komt het op 17 februari in de raad. Om de raad en commissieleden zo goed mogelijk te informeren is er een presentatie gegeven tijdens de commissievergadering van 19 november en was er een locatiebezoek op 17 januari jl (zie foto). De PGP is ook in gesprek gegaan met omwonenden en in de commissievergadering van Stedelijke Ontwikkeling en Beheer van 28 januari hebben we vooral veel informatieve vragen gesteld om tot een zo volledig mogelijk beeld te komen van de situatie. Zo hadden wij vragen over het bos op het terrein, beplanting, het maaiveld, de heg aan de kant van de Tuinstraat, overlast, het zwembad, het gemeentelijk kwaliteitsfonds, het stikstof rapport en gasvrij verwarmen. Niet al onze vragen konden ter plekke beantwoord worden. De wethouder heeft toegezegd deze schriftelijk te beantwoorden en als de antwoorden binnen zijn zullen we jullie daarvan, in een apart bericht, op de hoogte brengen. In de gaten houden dus! Al onze vragen nalezen? Dat kan hier.

De Omgevingswet treedt in 2021 in werking en is bedoeld om ruimte te maken voor initiatieven. Hiervoor wordt de doorlooptijd van vergunningaanvragen verkort en zullen projecten niet meer van een “nee tenzij” invalshoek bekeken worden, maar vanuit “ja mits”. De gemeente en haar ambtenaren zullen meer met initiatiefnemers meedenken. Er zal een heel digitaal stelsel opgezet worden, waarin je zelf eenvoudig kunt zien of je een vergunning voor jouw project nodig hebt. Colette Rasenberg gaf namens de PGP aan “uit te kijken naar de te verwachten sociale effecten van deze nieuwe werkwijze en natuurlijk naar de uiteindelijke effecten op onze fysieke leefomgeving. We zijn verheugd te lezen dat er aandacht is voor de leesbaarheid en toegankelijkheid van het Omgevingsplan.” In het ambitiedocument stond het plan van aanpak om tot invoering van de Omgevingswet te komen. Zo wil gemeente Valkenburg aan de Geul eerst haar visiedocument op orde hebben, voordat er aan andere zaken gewerkt gaat worden.

De tarieven aan de poort van de milieuparken worden verhoogd. De kosten voor de gemeente om van haar afval af te komen zijn hoger dan verwacht en dit werkt door in de prijs aan de poort. Wij spraken onze zorgen uit dat dit tot illegale afvaldumpingen zou leiden. Wethouder Meijers gaf aan dat de hoeveelheid illegale dumpingen in het verleden niet gekoppeld was aan de tariefswijziging, dus hij verwacht hier geen toename in. RD4 hanteert momenteel lagere tarieven dan ons milieupark. Helaas loont het niet om naar Margraten te rijden om daar je afval weg te brengen, want de tarieven zijn gekoppeld aan je afvalpas.  Dus je betaalt, waar je het ook brengt, Valkenburgse tarieven. Tip: breng je afval naar milieupark Rondeel in Maastricht. Daar wordt het afval gewogen en ben je vaak goedkoper uit.

De PGP vraagt al lange tijd aandacht voor de bewoners van Goudenrood die geluidsoverlast hebben van snelweg A79. Er stond een ingekomen brief bij de bespreekpunten en wethouder Meijers vertelde ons dat er binnenkort een overleg gaat plaatsvinden over de technische mogelijkheden. Wij zien daar namelijk graag een geluidswal met zonnepanelen zoals op de A50. Dubbel praktisch: geen geluid, wel duurzame energie.

Naar aanleiding van onze rondvraag bij de commissie Economie, Financiën, Toerisme en Recreatie over de verkeerssituatie rondom de Kerstmarkt is een brief binnengekomen. Er wordt aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie aan de voet van de Cauberg. Bewoners hebben daar moeite hun oprit in en uit te rijden en tijdens de kerstmarkt zetten de verkeersregelaars daar hun scooters. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Door het op de agenda plaatsen van deze brief hebben we bij de wethouder hiervoor expliciet aandacht gevraagd. Dit heeft geleid tot de toezegging van het plaatsen van snelheidsmeters en overleg met de verkeersregelaars die werken tijdens de kerstperiode. Op de suggestie van ons burgerlid Ruud Engels of er een spiegel aan de overkant van de oprit geplaatst kon worden, reageerde de wethouder dat hij de situatie ter plekke nog eens goed zal bekijken om in te kunnen schatten of dat daar handig is.

In de vorige commissievergadering is toegezegd door wethouder Vankan dat onze vraag over het verminderen van het bladblazergebruik in gemeente Valkenburg aan de Geul voorgelegd zou worden aan de flora en fauna inspecteur van de ontzorger. Antwoord: de bladblazer wordt voornamelijk in het stedelijk gebied gebruikt en zo min mogelijk. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om een elektrische bladblazer te gebruiken, dat scheelt uitstoot en lawaai. Op onze rondvraag of gemeente Valkenburg aan de Geul in navolging van het initiatief van de Provincie bomen wil gaan planten werd positief gereageerd. Verkennende gesprekken zijn in gang. De PGP ziet het liefst door de bomen het bos!

Voor de presentatie over de Regionale Energie Strategie, nieuwtjes op het gebied van duurzaamheid, andere agendapunten en alle documenten en geluidsbestanden verwijzen wij naar de website van de gemeente.