Bloemen en bijen in de commissie SOB

Op dinsdag 11 juni kwam de SOB commissie bij elkaar om te praten over de inrichting van de Beatrixsingel, een nieuwe bestemming voor de basisschool in Schin op Geul, de gemeenschappelijke regeling milieuparken, het jaarverslag van de stadsbouwmeester en onze rondvraag over het maaibeleid in de gemeente.

Over de inrichting van de Prinses Beatrixsingel is het laatste nog niet gezegd. Er wordt nu aan de raad gevraagd een variant te kiezen. Dat is nogal een opgave! Wij zijn geen verkeerskundigen. Wel ervaringsdeskundigen in het gebruik van de weg. Voor de PGP is de belangrijkste vraag: welke weg is de veiligste variant? In de raadsnota is te lezen dat het ambtelijk apparaat variant 1 adviseert. Ook Royal Haskoning spreekt zijn voorkeur uit voor variant 1 omdat deze beter bij het gebruik en de situatie ter plekke past. Wij waren dan ook vooral benieuwd of de adviezen en aandachtspunten van Royal Haskoning overgenomen gaan worden, zoals bijvoorbeeld bij variant 1 de fietsstrook inrichten met onderbroken streep en fietssymbolen? Hierdoor is, zoals te lezen in het rapport, parkeren op de fietsstrook niet meer toegestaan. De wethouder gaf te kennen dat er in het voorstel een aantal ideeën van de denktank zijn overgenomen, zoals een trottoir, bredere fietspaden, verlaging van het muurtje bij de brug tegenover de Valkenier en ook het zebrapad bij de Valkenier wordt onder de loep genomen. Voor nu is het nog onduidelijk welke variant er gekozen gaat worden. Alleen AB gaf duidelijk te kennen voor de goedkopere college variant te gaan. Wij zijn er nog niet uit. Wordt vervolgd in de raadsvergadering.

De basisschool in Schin op Geul krijgt een nieuwe bestemming: voorgesteld wordt Fysiotherapie Heuvelland het pand te laten huren met intentie tot koop. De Fysiotherapie gaat het pand niet alleen huren, andere huurders worden nog gezocht. De afgelopen jaren hebben verschillende initiatieven voor het pand van de voormalige basisschool van Schin op Geul de revue gepasseerd. Wij denken hierbij aan het initiatief Vrije School Heuvelland. En vorig jaar hadden we het nog over het mogelijk herstarten van een zelfstandige kleine dorpsschool. Helaas hebben deze initiatieven het niet gehaald. Er zijn nu wederom verschillende initiatieven geweest voor het pand, van kinderopvang tot huisvesting maar deze hadden geen haalbare business case. Het is in elk geval mooi dat er zo een maatschappelijke voorziening behouden lijkt te worden.

De begroting van de gemeenschappelijk regeling milieuparken tussen Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul werd als hamerstuk doorgeleid naar de raad. Wij waren de enige fractie met een aantal vragen met betrekking tot doelstellingen van de regeling. Gaat de werkwijze op de milieuparken van Valkenburg, Meerssen en Maastricht gelijk getrokken worden? Nu is er een weegschaal in Maastricht maar niet in Valkenburg. De wethouder gaf aan dat deze weegschaal erg prijzig is en bekostigd is door gemeente Maastricht. Als het milieupark van Valkenburg aan vernieuwing toe is, zullen we ook een dergelijke installatie overwegen, maar voor nu kunnen we gebruik maken van de weegschaal op Rondeel.
Hoe wil men uitvoering gaan geven aan VANG, Van Afval Naar Grondstof? Om van afval grondstof te kunnen maken, zullen we nog zorgvuldiger afval moeten scheiden. Momenteel hebben we per persoon in Valkenburg aan de Geul 100 kg restafval. Dit is onder het landelijk streven van 120 kg, dus we zijn al op de goede weg. Maar van die 100 kg restafval blijkt dat 30 a 40 kg gft afval is. Als we dat goed scheiden is het doel van max 30 kg restafval (voor 2025) niet meer zo ver weg!

Voor PGP is vooral het gefaseerd maaien belangrijk met het oog op vlinders, bijen en andere kleine insecten. Momenteel bereiken ons geluiden dat er zeer divers gemaaid wordt. Op sommige plekken alleen een smalle strook naast pad of weg waardoor nog veel bloeiende grassen en bloemen blijven staan, op andere plekken – niet zijnde gevaarlijke drukke wegen – is alles helemaal kort en soms zelfs tot op de grond gemaaid. Op onze rondvraag over het gefaseerd maaibeleid van Valkenburg aan de Geul kregen we te horen dat er twee keer in het jaar gemaaid wordt, te weten mei/juni en augustus. Prioriteit bij maaien is verkeersveiligheid, volksgezondheid (in hoog gras zitten teken) en op de derde plek biodiversiteit. Op sommige plekken hangen er rood/witte linten in de berm. Daar wordt niet gemaaid omdat daar zeldzame planten staan en dit ten goede komt aan de biodiversiteit.

p.s. De aangebroken waterflessen hebben een bestemming gevonden in het kantoor van Remy. Dat wordt doordrinken aangezien er donderdag een commissievergadering voor Sociaal Domein opstaat en hij daar ook verantwoordelijk wethouder voor is. De enige langdurige, milieuvriendelijkste en beste oplossing is allemaal overgaan op het drinken van kraanwater uit een kan.

Lees en beluister de vergadering na op de website van de gemeente.