Commissie ABA over criminaliteitscijfers en vuurwerk.

Maandag 8 februari 2021 vond de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden plaats. Met Corry Fulmer namens de PGP. Ook deze commissie vond digitaal plaats. De aanvang was echter iets later door technische problemen. Gelukkig was de vergadering uiteindelijk voor iedereen te volgen.

Alle stukken zijn terug te lezen op de website van de gemeente.

En de vergadering is via YouTube terug te kijken:

Dhr Notten, teamchef basisteam Heuvelland, gaf een presentatie over de stand van zaken in Valkenburg aan de Geul. Zo deelde hij criminaliteitscijfers. Die zijn in 2020 behoorlijk gedaald. Bijvoorbeeld van 35 woninginbraken in 2019 naar 20 in 2020. Deze vinden verspreid over de gemeente plaats en ook in de namiddag en vroege avond. Opvallend is daarbij dat ook schuren het doelwit zijn. Alleen bij voertuigen zoals fietsen is een stijging en dat zou meer aandacht moeten krijgen. Ook gezien ons toeristische karakter. Qua leefbaarheid is de overlast hier meer alcoholgerelateerd, dit in tegenstelling tot sommige andere buurgemeenten waar drugs meer een rol spelen. Wel zijn er drie plantages in 2020 gevonden. Als het gaat om verwarde personen waren er 110 meldingen waarvan 37 meldingen van 1 adres. Als het gaat om jeugd is het aantal meldingen stabiel, corona in 2020 heeft hierop dus geen invloed gehad. De teamchef sprak zijn waardering uit voor de samenwerking met boa’s en jeugdboa hierin.

Corry sprak namens de fractie PGP onze waardering uit over hoe de politie ook in deze moeilijke tijd hun werk doet. Respect voor jullie als mens en gehele beroepsgroep.

Ook werd er gesproken over de Jaarwisseling 2020 – 2021 en vuurwerk. Corry sprak hierover het volgende: “In bijgevoegde notitie kunnen we lezen dat de vuurwerkloze jaarwisseling rustig en vrijwel zonder incidenten verlopen is in onze gemeente. Daarnaast is door de veiligheidsregio geconstateerd dat de jaarwisseling in heel Zuid-Limburg relatief rustig verlopen is. Uit wat we verder hebben kunnen lezen heeft het tijdelijk vuurwerkverbod geleid tot een betere luchtkwaliteit en zijn er landelijk minder gewonden gevallen. Naar onze mening zou de raad serieus moeten overwegen om onze inwoners – ter vervanging van vuurwerk – een alternatief te bieden voor de jaarwisseling. Denk bijvoorbeeld aan -een gemeentebreed zichtbare- luchtshow. Inmiddels is bekend dat een overgroot deel van de bevolking (met name mensen uit Limburg) vuurwerk het liefst verboden wil zien. Contact opnemen met de buurgemeenten zou dan ook raadzaam zijn om te bespreken welke conclusie zij hieruit trekken en wat hun vervolgstappen zijn. Daarnaast lijkt het ons raadzaam nu al te onderzoeken welke alternatieven er zijn en de daaraan verbonden kosten in beeld te brengen.” Ons voorstel vond helaas weinig bijval. We zullen de landelijke ontwikkelingen op dit gebied volgen.