Comissie ABA vraagt met meerderheid om MKBA

Maandagavond vond van 19.00 uur tot 20.10 uur de commissie ABA plaats. De enige commissie zonder burgerleden en deze avond met een vrij korte agenda. Namens PGP de fractievoorzitter Corry Fulmer.

De vergadering startte met een inspreker n.a.v. het agendapunt Brief (118) de heer Derks namens Alliantie tegen uitbreiding MAA. Wegens verhindering van dhr Derks sprak dhr. Sprengers namens hem en de aangesloten organisaties bij de Alliantie. Dhr. Sprengers maakte zich sterk voor een onafhankelijke Maatschappelijke Kosten Baten Analyse van MAA en vroeg de gemeente deze oproep te steunen.
In zo’n MKBA worden alle voordelen en alle nadelen onderzocht en wordt ook de factor welzijn meegenomen. Los van de persoonlijke meningen waren zowel burgemeester als vier fractievoorzitters (AB, CDA, PGP, VSP) eensluidend, tegen een onafhankelijk feitelijk onderzoek kan men in de politiek nooit zijn.  Wel spraken zowel PGP als CDA uit het jammer te vinden dat hierin niet gezamenlijk als regio Maastricht-Heuvelland wordt opgetrokken. De burgemeester zei toe namens college een brief te sturen naar de Gedeputeerde Staten met een pleidooi voor een MKBA. De PGP is blij met deze stap en wacht verder resultaten af.

Vervolgens werd er kort gesproken over de Schuurbrand aan de Nieuweweg en dan met name de zorg over de verwarring van de waterpunten. Volgens de burgemeester was de verwarring vrij kort en was in die tussentijd al volgens protocol versterking opgevraagd.

Over de Versoepelde regels voor straatartiesten waren geen vragen en over de Brief (111) gemeente Gulpen-Wittem inzake GR vertelde de burgemeester dat er gesprekken zijn gevoerd, dat alle wethouders financiën overlegd hebben en dat er een gezamenlijk concept Raadsinformatiebulletin is opgesteld. Zodra daar overeenstemming over is, wordt het verspreid.

Vervolgens lichtte de burgemeester toe waarom we niet toetreden tot SSC ZL, het Shared Service Center Zuid Limburg. Taaie materie noemde hij het. Uiteindelijk is besloten om niet toe te treden. De overwegingen zijn dat de continuïteit van ICT voorzieningen in zo’n kleine gemeente voortdurend aandacht vraagt, maar dat het aantal storingen meevalt en het aantal ICT medewerkers is beperkt. Zolang die storingen beperkt blijven, is de situatie hanteerbaar. Wel is onderzocht hoe we die continuïteit beter kunnen borgen. Een van de opties was dus het onderbrengen bij dat SSC ZL. Maar zoals ook in de kranten te lezen is, er is nog steeds geen sprake  van één organisatie en dat is voor onze toetreding een voorwaarde, naast dat het goed moet functioneren natuurlijk. Bovendien bleek het ook geen financieel voordeel voor ons op te leveren. Er zal wel overleg blijven met andere kleine gemeentes om waar mogelijk voordeel te halen met gezamenlijk optrekken.

Tot slot waren er nog enkele mededelingen van de burgemeester en werden rondvragen van andere fracties behandeld.

Zelf alle stukken lezen en geluidsfragmenten beluisteren? Dat kan via de website van de gemeente.