Geen meerderheid voor ‘Coalition of the Willing’

Op 10 maart jl. kwam de PGP steunfractie bij elkaar om de aankomende commissievergaderingen voor te bereiden. In de rondvraag bespraken we de zorgwekkende situatie van vluchtelingen op de Griekse eilanden, en wel specifiek de oproep van Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk Nederland en Save the Children. Namelijk om als Nederlandse gemeente je aan te sluiten bij de ‘Coalition of the Willing’ en hiermee te laten horen dat je 500 minderjarige alleenstaande vluchtelingen weg wilt halen uit die situatie en opvangt op een veilige plek.

Op dat moment werden we dagelijks overspoeld met dramatische beelden uit smerige, overvolle en gevaarlijke vluchtelingenkampen in Griekenland. Er waren inmiddels 116.000 vluchtelingen in Griekenland, onder wie 5500 alleenstaande kinderen. 41.000 vluchtelingen zaten vast op de eilanden.
De situatie escaleerde: hulporganisaties trokken zich terug, bootjes met daarin ook gezinnen met kinderen werden beschoten en vluchtelingen zaten vast in de haven van Lesbos achter tralies in een soort openluchtgevangenis.

Griekenland vroeg de andere EU-lidstaten alleenstaande kinderen over te nemen. Duitsland, Frankrijk, Finland, Portugal, Kroatië en Luxemburg hebben toegezegd alleenstaande kinderen te willen overnemen, maar het Nederlandse kabinet was en is dat niet van plan.

Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk en Defence for Children roepen de Nederlandse gemeenten op samen een ‘Coalition of the Willing’ te vormen om zo hun solidariteit en bereidheid te uiten om een deel van de kinderen uit Griekse kampen een veilige plek te geven. Meerdere Nederlandse gemeenten spraken zich al uit over de opvang van alleenstaande vluchtelingenkinderen in Nederland.

De steunfractie was unaniem, hierover bereiden we een motie voor. En zo werd de volgende dag een motie geschreven en als eerste voorgelegd aan coalitiepartners AB en CDA. Hierin stond:

“Verzoekt het college

  • Zich bereid te verklaren deel te nemen aan de ‘Coalition of the Willing’;
  • De Nederlandse regering op te roepen hun verantwoordelijkheid te nemen en in te stemmen met het ophalen en opnemen van 500 alleenstaande vluchtelingenkinderen uit Griekenland.”

Maar de realiteit haalde ons heel snel in. Nederland werd een patiënt. Commissievergaderingen vervielen, de raadsvergadering van 6 april uitgesteld en later vervangen door een hamerstukkenvergadering, waarin alleen raadsvoorstellen worden behandeld waarover de vijf fracties van tevoren al unaniem eens zijn. Daarin is geen plek voor een motie, want over moties wordt hoofdelijk gestemd. Dat zijn de regels.

Er kwam een nieuwe brief binnen van de drie eerder genoemde ngo’s. Gericht aan raad en college. Hierin werd wederom aandacht gevraagd voor de situatie van vluchtelingen op de Griekse eilanden en dan vooral de alleenstaande minderjarigen onder hen. De zorgen om deze kwetsbare doelgroep was al groot, maar nu met de Corona pandemie alleen maar toegenomen.

Inmiddels hebben zich zo’n 30 gemeenten zich aangesloten bij de ‘Coalition of the Willing’ en anderen bereiden hiervoor moties voor. De volgende raadsvergadering staat gepland op 8 juni as. De vraag is in welke vorm die zal kunnen plaatsvinden, bovendien tikt de tijd maar door.

In overleg met de griffie kwam PGP tot een nieuw plan. Per e-mail zouden wij de vier andere fracties vragen om samen het college een duidelijke opdracht te geven. Om de kans van slagen zo groot mogelijk te maken, hebben wij de tekst zo voorzichtig mogelijk opgesteld:

“ Verzoekt het college

  • De Nederlandse regering op te roepen hun verantwoordelijkheid te nemen en in te stemmen met het ophalen en opnemen van 500 alleenstaande vluchtelingenkinderen uit Griekenland.
  • Te onderzoeken welke gevolgen deelname aan het initiatief ‘Coalition of the Willing’ heeft voor Valkenburg aan de Geul, of wij in staat zijn om te voorzien in de opvang van een paar alleenstaande minderjarige vluchtelingen en op basis daarvan te besluiten zich al dan niet aan te sluiten bij de ’Coalition of the Willing’.”

Helaas kregen wij onvoldoende steun voor ons verzoek. Namens Valkenburg aan de Geul geen steun aan de ‘Coalition of the Willing’. PGP is zeer teleurgesteld.