Brandweer en vuurwerk in de commissie ABA

Maandag 30 november 2020 vertegenwoordigde fractievoorzitter Corry Fulmer de PGP in de commissie ABA ofwel Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden. Op de agenda twee presentaties, twee raadsvoorstellen en een aantal bespreekpunten.

Alle stukken en geluidsfragmenten staan op de website van de gemeente: klik .

En de livestream is via You Tube terug te zien:

Dhr Jos Laumen, kazernechef en officier van dienst van Brandweer Zuid-Limburg vertelde over hoe de basis brandweerzorg ervoor staat in de regio Zuid-Limburg en in Valkenburg aan de Geul in het bijzonder. De presentatie met alle gegevens staat op de website van de gemeente zoals hierboven genoemd. PGP vroeg of dhr Laumen iets zag in de huisdierensticker zoals die reeds gebruikt wordt in België en in sommige Nederlandse gemeentes. Met een sticker op de voordeur wordt de brandweer bij brand geattendeerd op de aanwezigheid van huisdieren. Dhr Laumen zal dit meenemen naar het eerstkomende brandweeroverleg.

Vervolgens presenteerde wijkboa Lisa Toornen de stand van zaken over de spreekuren van de wijkboa’s. Hoe zijn de wijken verdeeld, hoe vergroten zij hun bereikbaarheid en welke vragen krijgen zij. Een mooie duidelijke presentatie die eigenlijk door iedereen in de gemeente gezien zou moeten worden. De presentatie zelf vindt u onder agendapunt 7  En de presentatie zelf begint op 00:33 van de video hierboven.

Het eerste raadsvoorstel betreffende wijziging verordening elektronische bekendmaking werd een hamerstuk, hier is al eerder over gesproken in de raadszaal. Het tweede raadsvoorstel betreffende vaststellen omgevingsverordening 2021 zou wat PGP betreft een hamerstuk zijn. Er werd ook niet lang over gesproken. Er worden nog wat bijlages geleverd en daarom is het geen hamerstuk geworden.

Langer werd er gesproken over de resultaten vuurwerk enquête die in januari 2020 is afgenomen. Deze zou in de commissie ABA van maart 2020 besproken worden, maar door de uitbraak van Corona is dat toen komen te vervallen. De planning nu is wat bijzonder. Door de actualiteit ingehaald, want er is een landelijk vuurwerkverbod ingesteld voor de komende jaarwisseling, en wat kort dag. Afgesproken is dat de enquête na de jaarwisseling nogmaals besproken zal worden om te bekijken hoe verder te gaan in 2021 met vuurwerk. Dit hangt ook af van hoe de landelijke politiek hiermee verder gaat. Op aandringen van de PGP zal met jongeren gesproken worden om incidenten en bekeuringen zoveel mogelijk te voorkomen voor deze groep. Een alternatieve activiteit voor vuurwerk is (vooral gezien Corona) moeilijk te bedenken, maar blijkbaar is dit in het veiligheidsoverleg aan de orde gekomen maandagavond, dus we wachten af wat hieruit gekomen is.

De commissie was positief over inspraak en participatie van inwoners te verhogen in een vroeg stadium. Het college zal dit verder uitwerken in samenwerking met een bureau. De raad zal hierover op een later tijdstip een raadsvoorstel met financiële onderbouwing voorgelegd krijgen.

In de rondvraag vroegen wij naar de stand van zaken over het ophalen van wilde dieren door de dierenambulance. In de commissie van ABA van september jl vroegen wij naar het ophalen van gedomesticeerde en wilde dieren. Voor de eerste bleken afspraken te zijn, voor de tweede groep niet, maar de burgemeester zou daar binnenkort over onderhandelen met de dierenambulance. Hoe staat het daar nu mee? De burgemeester had goed nieuws, per 1 januari zal er ook een contract ingaan met de dierenambulance voor de wilde dieren.