Brandbrief over de hangplek in Berg en Terblijt

BRANDBRIEF

Aan het college van Burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul.

Houthem 19 januari 2014

Geacht college,

Naar aanleiding van een berichtje van een van onze inwoners dit schrijven. Wij werden geattendeerd op de erbarmelijke staat waarin de “jongerenhangcontainer” in Berg en Terblijt zich momenteel bevindt. Er werd gesproken over een container die inmiddels al voorzien is van een plastic zeil, gesloopt meubilair, een gesloopte afvalcontainer en dat er rondom de container afval (blikjes en peuken) ligt. Er werd schande gesproken over het feit dat de gemeente, op kosten van gemeenschapsgeld, een hangplek voor jongeren creëert die zich vervolgens niet aan de gemaakte afspraken houden.

De klachten gingen nog even zo door maar daar zullen we even niet verder op ingaan. Onze fracties hebben besloten ter plekke polshoogte te nemen en met eigen ogen te zien of de klacht gegrond was. Helaas hebben wij moeten constateren dat er inderdaad geen sprake meer is van een gezellige hangplek waar de jeugd bij elkaar kan komen maar dat deze verworden is tot een “puist” in de mooie natuur. Toen deze hangplek destijds werd gerealiseerd hadden wij onze bedenkingen of de jeugd zich inderdaad aan de gemaakte afspraken zou houden. Net als de gemeente waren wij van mening dat de jeugd de kans geboden zou moeten worden om te laten zien dat zij afspraken kunnen nakomen. Helaas blijkt dit niet het geval te zijn. Zoals de zaak er nu bijligt lijkt het ons zaak deze hangplek zo spoedig mogelijk op te schonen.

Indien mocht blijken dat de jongeren persisteren in dit (wan)gedrag denken wij dat er niks anders op zit dan over te gaan op het ontmantelen van deze voorziening. Wij zien er sowieso veel meer in om jongeren te stimuleren mee te doen in de samenleving door lid te worden van verenigingen of clubs dan de jongeren zich af te laten zonderen op een plek waar totaal geen toezicht is. Bovendien is deze hangplek momenteel zeer ontsierend midden in een natuur- en wandelgebied. Om aan te geven hoe de plek er momenteel bijligt hebben wij enkele foto’s toegevoegd.

Hopende op een snelle reactie van het college in dezen,

Met vriendelijke groet,

Corry Fulmer-Bouwens  en Hub Aussems