Brandbrief aan het college: Opheffen lijnbusverbinding Sibbe

Opheffen lijnbusverbinding Sibbe

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Valkenburg aan de Geul

Houthem 9 januari 2014

Naar aanleiding van een artikel in De Limburger d.d. 9 januari 2014 aangaande het opheffen van een volwaardige lijnbusverbinding in 50 Limburgse dorpen dit schrijven.

Het behoeft geen betoog dat onze fracties enorm geschrokken zijn van deze berichtgeving. Zeer zeker, gezien het feit dat, alle raadsfracties in een artikel 41 brief d.d. 27 november 2013 de opdracht heeft gegeven stappen te ondernemen om dit te voorkomen. Het wegvallen van deze lijnbusverbinding is rampzalig voor alle kernen maar, in het bijzonder, voor de Valkenburgse kern Sibbe. De strekking van voornoemd schrijven was dat het college, samen met andere Heuvellandgemeenten en Provincie de nadelige gevolgen van de nieuwe concessie voor kleine kernen in beeld te brengen en de Provincie erop te wijzen dat zij verantwoordelijk is voor de mobiliteit van alle Limburgers dus ook in de kleine kernen. Bovendien hebben wij aangegeven dat er een breed overleg zou worden opgestart waarin door Provincie, gemeenten, reizigersverenigingen en VKKL voorwaarden worden geschept om goed OV voor alle Limburgers te waarborgen.

Onze fracties achten het van het grootste belang dat stappen ondernomen worden deze maatregel terug te draaien daar een goeie bereikbaarheid van de kleine kernen een basisvoorwaarde is voor de leefbaarheid en redzaamheid voor met name de kwetsbare groepen in deze gebieden.

Wij willen het college derhalve nogmaals vragen alles in het werk te stellen om te voorkomen dat de kern Sibbe verstoken gaat worden van een goede busverbinding.

Namens de PPGV en PvdA

Corry Fulmer-Bouwens en Hub Ausems