Beter 10 toiletten door heel Valkenburg aan de Geul dan 1 op het Walramplein

Corry Fulmer, Pat-Jos Huisman en Hilde Baaij namen weer plaats in de raadszaal op maandag 1 oktober 2018 voor een raadsvergadering. Een ietwat onrustige avond, maar uiteindelijk kwam alles op zijn pootjes terecht.

Een belangrijk onderdeel voor de PGP was de besluitvorming over de inkoop van jeugdhulpverlening. Tot enkele jaren geleden werd dit provinciaal geregeld, de afgelopen vier jaar middels een tijdelijke gezamenlijke regeling van 18 gemeentes in Zuid Limburg. Nu lag het voorstel voor om hiervan een Gezamenlijke Regeling voor onbepaalde tijd te maken. PGP had in de commissie SD van 10 september jl. al kritische vragen gesteld. Bijvoorbeeld over de (on)mogelijkheid om eruit te stappen als het niet bevalt. Dit blijkt gelukkig geregeld te zijn middels een opzegtermijn van een jaar. Verder is de regeling duurder geworden voor onze gemeente, maar zoals wethouder Remy Meijers gisteren ook al uitlegde, voor hetzelfde budget kunnen we het niet zelf voldoende mensen inhuren.
Gisteravond stelde PGP nog wat vragen over de invloed van de raad op de besluitvorming over extra pakketten en de kwaliteitsmetingen van de verleende zorg. Jaarlijks worden cliënten gevraagd naar hun ervaringen, maar de respons op deze enquêtes is heel laag. Hierdoor is het moeilijk beoordelen of de geboden hulp voldoet aan de behoefte. Meerdere fracties sloten zich aan bij de vragen van de PGP om hier extra aandacht aan te besteden. Uiteindelijk stemden alle fracties voor de regeling. De raad houdt de vinger aan de pols in deze zaak.

Verder een aantal voorstellen die zonder of zonder veel discussie afgehamerd werden, zoals benoeming vervangende voorzitters voor de burgemeester, ontheffing woonplaatsvereiste burgemeester en meerjarenonderhoudsplan. Ook het voorstel over het parkeerterrein bij VV Walram werd uiteindelijk met onthouding van 1 stem aangenomen.

Het tweede grote onderwerp van deze raadsvergadering was het voorstel over fietsparkeren en een openbaar toilet. Over het fietsparkeren waren de fracties het wel eens. Bewaking door mensen is te duur, ook als het bemensd wordt door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Raad koos daarom unaniem voor bewaking met camera’s.
Over het openbaar toilet waren de meningen verdeeld. Dat toegang tot toiletten bijdragen aan een gastvrij Valkenburg aan de Geul benoemde iedereen, maar waar VSP vasthield aan een enkel openbaar toilet op het Walramplei, maakten de coalitiepartijen zich hard voor een netwerk van toegankelijke toiletten door heel Valkenburg aan de Geul. Waarom een enkel toilet en geen tientallen? Dat is pas gastvriendelijk. Uiteindelijk besloten PGP, AB, CDA en VVD voor het geamendeerde besluit dat u hier kunt lezen. Let wel, er is een regel opgenomen dat een openbaar toilet nog niet volledig van de baan is, maar dat nu gekozen wordt om eerst de andere mogelijkheden te onderzoeken én te benutten.

Tot slot was er een motie van de VSP over parkeren en de manier waarop de wethouder dit nu oplost. Alle andere fracties verklaarden vertrouwen te hebben in de manier waarop wethouder Claudia Bisschops nu deze problematiek aanpakt. Er klonk ook kritiek op de VSP omdat enkele onderdelen van motie allang zijn toegezegd door de wethouder, het voelde wat als roepen voor de bühne. De motie werd dan ook door geen enkele andere fractie gesteund en daarna werd de vergadering gesloten.

Wilt u alle stukken nog eens bekijken of de vergadering beluisteren? Dat kan op de website van de gemeente. De volgende vergadering is de commissie EFTR op 29 oktober 2018 ter voorbereiding op de raadsvergadering op 6 november 2018 waar de begroting voor de komende jaren het belangrijkste onderwerp van gesprek is. Beide vergaderingen zijn bij te wonen op de publieke tribune.