Over besneeuwde wegen naar de Commissie SOB

Terwijl Valkenburg bedekt was met een deken van sneeuw gingen de gesprekken bij de SOB vergadering over woonwagens, riolering, de Valkenburgerstraat en de sanering van de grond bij Villa Via Nova. Daarnaast hadden wij nog een prangende vraag voor de rondvraag.

In het enige raadsvoorstel op deze avond werd geld gevraagd voor de aanschaf van een woonwagen om als gemeente te kunnen verhuren. Hiermee zou een langlopende onenigheid tussen huurder en gemeente tot een eind komen. Bij de PGP vinden we dat er voor iedereen ruimte moet zijn in de gemeente. Wij sluiten ons dan ook aan bij het advies van het college om het krediet beschikbaar te stellen. We hadden wel nog een paar vragen over de brandveiligheid van de woonwagen en het betrekken van de huurder bij de vormgeving van de wagen (bijvoorbeeld het kiezen van kleuren van de kozijnen). Brandveiligheid is altijd een aandachtspunt bij woonwagens. Zo mogen ze niet te dicht op elkaar staan om de kans van brandoverslag te minimaliseren. De wethouder verzekerde ons dat de woonwagen voldoet aan de gestelde eisen en de huurder betrokken wordt bij de vormgeving van de woonwagen.

In een raadsinformatiebulletin werd melding gemaakt van werkzaamheden aan de riolering van Arensgenhout naar de Stoepertweg. Deze werkzaamheden zullen gecombineerd worden met een veilig school-thuis route (brede stroken rood asfalt) en het ontkoppelen van de regenpijpen in de bloemenwijk in Broekhem-Noord. Ontkoppelen van regenpijpen van het riool is handig omdat dit water niet dezelfde reiniging behoeft als rioolwater afkomstig van woningen. Daarbij ontziet het het riool ten tijden van hevige regenval en kan het wateroverlast voorkomen. Kosten voor de werkzaamheden aan de riolering liggen voornamelijk bij onze gemeente op het bord. Als antwoord op onze vraag waardoor dat kwam, gaf de wethouder aan dat in eerste instantie alle kosten voor onze rekening zouden komen omdat in Nuth andere projecten eerst opgepakt en betaald moeten worden. Nuth gebruikt daarbij alleen het riool en de grootste kostenpost is het opnieuw asfalteren van de weg die in onze gemeente ligt. Nuth betaalt nu deels toch mee.

Er waren veel vragen van het CDA, VSP en AB over de reconstructie van de Valkenburgerstraat. De wethouder kon niet in detail treden, maar zegde toe met fractievoorzitters over een mogelijk plan van aanpak in gesprek te gaan. We zijn benieuwd wat daaruit voortkomt. De vorige SOB vergadering hebben we al het idee geopperd om van de straat een duurzame straat te maken. De wethouder zou dit meenemen.

Bij het infobulletin over mogelijke sluiting van spoor 3 was de commissie “het spoor bijster”, grapte Lloyd Wagemans. Wethouder Vankan gaat over logistiek en vervoer, maar wethouder Bisschops gaat over toerisme en dus over spoor 3 want daar rijdt voornamelijk de stoomtrein. Zij zal de vragen dan ook beantwoorden die reeds gesteld waren in een artikel 41 brief van de VSP en nu herhaald werden door het CDA.

De rondvraag van de PGP ging over het afsluiten van het wandelpad bij het St. Jansbos. Deze vraag had te maken met handhaving en wordt schriftelijk beantwoord door de burgemeester. We hadden ook een vraag over de bestrating in het centrum van Valkenburg. Ons steunfractielid Doeke Krikke heeft foto’s gemaakt van de gebreken van de bestrating, te weten: ontbrekende specie, glooiende betegeling, verstopte riolering en kapotte tegels. De wethouder was erg blij met deze rapportage en geeft dit door aan het klant contact centrum dat dit soort meldingen verzamelt. De gebreken aan de betegeling van het Walramplein zullen meegenomen worden bij de oplevering van dit project. Dat kan dus hersteld worden binnen de garantietermijn.

Iets voor negenen sloot de voorzitter de vergadering. Alle stukken en geluidsfragmenten zijn terug te vinden op de website van de gemeente.