Beëdiging nieuwe raadsleden 2018-2022

Vanavond, 29 maart 2018, zijn de raadsleden geïnstalleerd, waaronder Remy Meijers, Corry Fulmer en Hilde Baaij namens de PGP.

In deze kortdurende raadsvergadering sprak de burgemeester lovende woorden over de veranderde man/vrouw verhouding in de raad. Maar liefst 7 dames nemen plaats in de raad. Na de vorming van de coalitie en aanstelling van de wethouders kan dit aantal verder groeien. Ook werd de wens uitgesproken om inwoners meer te betrekken bij de politiek. Iets waar wij als PGP ons helemaal in kunnen vinden.

Middels een eed dan wel belofte werden de 17 raadsleden aangesteld en vervolgens kort toegesproken door de vijf fractieleiders. Na het sluiten van de vergadering was er gelegenheid tot feliciteren.

Wij gaan in ieder geval aan de slag voor een sociaal, groen en duurzaam Valkenburg aan de Geul!