Art. 41 brief aan de raad: provinciale steun herbouw hotel Croix de Bourgogne

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul

Betreft: schriftelijke vragen krachtens artikel 41 Reglement van Orde.

Houthem, 13 maart 2015

Geacht college,

Middels een raadsinformatiebulletin d.d. 11 maart j.l., hebben wij vernomen dat Gedeputeerde Staten heeft besloten vanuit de Provincie € 300.000 bij te dragen aan de herbouw van hotel Croix de Bourgogne. In het raadsinformatiebulletin werd verder geen toelichting gegeven waarom Provincie een bedrag wil bijdragen aan de herbouw van dit hotel en hoe dit bedrag door de gemeente ingezet gaat worden. Ofschoon het college aangeeft de raad op de hoogte te zullen houden van verdere ontwikkelingen met betrekking tot de herbouw van dit hotel roept dit raadsinformatiebulletin bij onze fractie de nodige vragen op.

  • Is er nog steeds sprake van een complementariteit en synergie m.b.t. de ontwikkeling op deze locatie en ontwikkelingen op de locatie Boslust ?
  • Wordt de destijds vastgestelde verkoopprijs van de bouwgrond gehandhaafd ?
  • Waar wordt de bijdrage van Provincie voor ingezet ?
  • Hebben verschillende projectontwikkelaars zich bij de gemeente gemeld of is er sprake van één partij ?

Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet.

Namens de PGP fractie, met vriendelijke groet,

Corry Fulmer-Bouwens.