Antwoord op onze brief over maaien

De PGP zet zich al langere tijd in voor een natuurvriendelijker maaibeleid in onze gemeente. Via diverse commissies SOB en in een persoonlijk gesprek met de verantwoordelijke wethouder hebben wij de afgelopen twee jaar al vaker vragen gesteld en suggesties gedeeld. Deels zien wij verbetering, maar er is nog zoveel meer mogelijk. Het moment om een wat steviger middel in te zetten, namelijk een artikel 32 brief. Daarin stel je als fractie vragen aan het college van burgemeester en wethouders, waarop zij binnen een afgesproken termijn moeten antwoorden. Eind juni stuurden wij een dergelijke brief over natuurvriendelijk maaien. 

Afgelopen week ontvingen wij het antwoord op onze brief. Deze kunt u hier lezen. De brief is zorgvuldig beantwoord door de verantwoordelijke ambtenaar en wethouder. Dat waarderen wij zeer. Over de inhoud gaan wij als fractie nog verder in gesprek. Wij zijn het niet met alles eens, sommige antwoorden roepen nieuwe vragen op en er is ons nog nieuwe informatie beloofd. Dat wachten wij eerst af. Wordt vervolgd dus.

Lees hier de brief die wij stuurden eind juni.
Bericht op TV Valkenburg: klik.
Bericht in De Limburger over bijenkasten waar wij in genoemd werden: klik.