Algemene beschouwingen 2014

Afgelopen maand, op de 11de van de 11de, vonden in de gemeenteraad van Valkenburg a/d Geul de Algemene Beschouwingen en de behandeling van de programmabegroting van de komende jaren plaats.

De PGP heeft zich daarbij onder andere sterk gemaakt voor:

  • Een veilige wegontsluiting voor de Emmabergweg.
  • Structurele subsidie voor de Kunst en Cultuurraad.
  • Niet meer dan 10% korting op subsidies en verenigingen in 2015.
  • Een tijdelijke groene invulling van “De Koel” op het Theodoor Dorrenplein.
  • Onderzoek naar de mogelijkheid van het invoeren van forensenbelasting.
  • Oplossing parkeerproblematiek op de Hekerbeek.

Met succes hebben onze moties aangaande forensenbelasting en parkeerproblematiek Hekerbeek (in samenwerking met de coalitiepartijen) een meerderheid aan stemmen gehaald. Onze motie groene invulling “De Koel” hebben we ingetrokken daar het college hier al een invulling aan wilde geven.

Een geslaagde begrotingsvergadering voor de PGP dus.