Agenda raadsvergadering 17/2

Komende maandag vindt de eerste raadsvergadering van 2020 plaats. Op de agenda staan acht hamerstukken en één bespreekpunt: Voorstel college betreffende vaststellen bestemmingsplan ‘Partiële herziening BP Buitengebied 2012 – Résidence Valkenburg’.

Bekijk de agenda en de stukken op de website van de gemeente.

Naast alle stukken die in de afgelopen commissies al zijn besproken, staat alle ingekomen post op de agenda (A5). Deze post wordt niet in de raadsvergadering behandeld, fracties kunnen vragen de post die zij belangrijk vinden op de agenda van de komende commissies te zetten.

Daarnaast zijn aan het agendapunt over Résidence Valkenburg (C16) alle schriftelijk beantwoorde vragen uit de commissie SOB en andere gevraagde informatie toegevoegd. Deze zes documenten staan onder de 31 bijlages van agendapunt C16.

De vergadering start maandag 17 februari om 19.00 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis en is toegankelijk voor publiek.